052 / 776 131  •  052 / 776 349

Obnovljivi izvori energije u turizmu - javni poziv / Fonti energetiche rinnovabili per il turismo – bando pubblico
Giovedì, 08 Ottobre 2020 08:33
Obnovljivi izvori energije u turizmu - javni poziv / Fonti energetiche rinnovabili per il turismo – bando pubblico

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

 

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 • sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ILI Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 • podnese Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 • imaju prebivalište na području Republike hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 • ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • nisu poduzetnici u poteškoćama;
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 • ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

 

Stopa sufinanciranja za naše područje:

 1. Za nabavu i izgradnju FNE: do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn
 2. Za provođenje stručnog nadzora: do 40% ali ne više od 2.000,00 kn

 

Način prijave: online na „e-Prijave“ (https://prijave.fzoeu.hr/ ).

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati od 01.11.2020. godine.

 

Prijave se mogu podnositi od 23. studenog 2020. godine u 9:00.

 

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fonda.

 

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 

Klikni za više!-

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART