052 / 776 131  •  052 / 776 349

Isplata novčanog poticaja uzgajivačima krupne stoke
Domenica, 07 Agosto 2022 03:06
Isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 04. kolovoza 2022.g. donio slijedeći 

                                    Z A K L J U Č A K 

  1. Na temelju stavke: Poticanje razvoja gospodarstva (poticanje poljoprivrede) u Proračunu Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., odobrava se isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana i to:

- za odrasle krave i goveda (starije od 1,5 godine) 300,00 HRK po grlu.

  1. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta (Fotokopija iskaznice OPG-a i fotokopija Izvatka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja), sukladno Pravilniku o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva.

 

                                                                                          NAČELNIK:

                                                                                           Claudio Stocovaz, dipl. politolog

 

Download allegati:

Albo comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART