052 / 776 131  •  052 / 776 349

Sistema (attività) comunale
Venerdì, 23 Dicembre 2022 05:58

Odluka o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:28

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:27

OČITOVANJE na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Domenica, 11 Dicembre 2022 12:25

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Sabato, 26 Novembre 2022 04:50

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 04:49

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Sabato, 26 Novembre 2022 04:48

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 26 Novembre 2022 04:48

Odluka o komunalnom doprinosu

Sabato, 26 Novembre 2022 04:47

Odluka o komunalnoj naknadi

Sabato, 26 Novembre 2022 04:47

Cjenik usluge parkiranja

Sabato, 26 Novembre 2022 04:44

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Venerdì, 20 Maggio 2022 20:43

CJENIK  USLUGE KORIŠTENJA JAVNOG WC-A NA JAVNOM PARKIRALIŠTU IZNAD GROBLJA UGROŽNJANU

Venerdì, 20 Maggio 2022 20:42

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Venerdì, 20 Maggio 2022 20:40

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 20 Maggio 2022 20:39

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja

Martedì, 29 Marzo 2022 13:28

IZVJEŠĆE OPĆINE GROŽNJAN O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

Sabato, 05 Febbraio 2022 18:20

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 05 Febbraio 2022 18:18

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 05 Febbraio 2022 18:15

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 363-01/21-01/35 od 23.12.2021.g.

Martedì, 28 Dicembre 2021 16:05

O D L U K A o komunalnom redu

Venerdì, 24 Dicembre 2021 11:22

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 24 Dicembre 2021 11:21

O D L U K A o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 27 Novembre 2021 17:43

O D L U K A o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2022.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:21

UPOZORENJE Svim korisnicima peći na pelet, drva, loživo ulje i plin

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:20

OBAVIJEST o vršenju dimnjačarskih usluga

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:18

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2022. g.

Giovedì, 14 Ottobre 2021 20:14

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2021. g.

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:02

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Martedì, 04 Maggio 2021 08:46

Odluka o komunalnoj naknadi / Delibera sull'imposta comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART