052 / 776 131  •  052 / 776 349

Odluke Općinskog Vijeća (83)

Mercoledì, 16 Ottobre 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Venerdì, 26 Luglio 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Venerdì, 26 Luglio 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:11

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:08

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:01

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:59

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:57

CJENIK USLUGE PARKIRANJA

Giovedì, 30 Maggio 2019 18:00

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:59

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:57

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:55

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:30

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:28

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Lunedì, 18 Marzo 2019 15:49

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Domenica, 17 Marzo 2019 17:26

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Domenica, 17 Marzo 2019 17:25

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:23

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:19

Kopija Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Giovedì, 14 Febbraio 2019 20:04

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:08

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:08

Odluka o komunalnom doprinosu

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:16

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:14

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Lunedì, 26 Novembre 2018 09:32

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Lunedì, 26 Novembre 2018 09:31

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:56

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:50

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:46

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:07

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdob

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:05

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

Kopija ODLUKA o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:07

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Venerdì, 27 Luglio 2018 08:00

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Pagina 1 di 3

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART