052 / 776 131  •  052 / 776 349

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBLICA DI CROAZIA
ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN-COMUNE DI GRISIGNANA

 

 

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT
za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture – šetnice u Grožnjanu

 

Temeljem zahtjeva investitora - Općine Grožnjan sa sjedištem u Grožnjanu, Umberta Gorjana 3, izrađen je geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture – šetnice oko Grožnjana na području K.O. Grožnjan, prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) od strane UOIG vl. Boris Brajković iz Pazina.

U sklopu izrade predmetnog geodetskog elaborata na javni uvid se pozivaju nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama 4199, 4313/4, 4313/5, 4313/6, 4314/3, 4314/4, 4315/1, 4315/2, 4315/3, 4316, 4317/2, 4317/4, 4317/9, 6316/10, 6323/2 i 6323/4, kao i nositelji prava na susjednim k.č. (koje neposredno graniče s predmetnom šetnicom) 4200, 4201/1, 4201/2, 4205, 4206, 4220, 4221/1, 4221/2, 4222, 4224, 4225, 4234/1, 4234/2, 4234/3, 4236/2, 4237/1, 4238, 4239, 4240, 4241/1, 4241/2, 4242, 4243, 4246/1, 4246/2, 4317/5, 4317/6, 4317/8, 6316/14, 6323/1, 6357/1, ZGR.222, ZGR. 232/2, ZGR.232/3, ZGR.232/4, ZGR.255/2, ZGR.290, ZGR.291/1, ZGR.291/2 i ZGR.377 u k.o. Grožnjan.

Javni uvid u predmetni geodetski elaborat održat će se u prostorijama Općine Grožnjan, u petak 11. listopada 2019. godine u vremenu od 12:00-14:00.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA

Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART