052 / 776 131  •  052 / 776 349

ZAKLJUČAK o opozivu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Na temelju članka 93. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19 i 84/21), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i članka 11. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 8/12) župan Istarske županije dana 29. kolovoza 2022. godine, donosi

  

ZAKLJUČAK

opozivu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za

vodoopskrbno područje Istarske županije

 

 

  1. Zbog poboljšanja hidroloških prilika i povećanja izdašnosti izvorišta voda koje su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije koje garantiraju održivost i stabilnost vodoopskrbnog sustava

OPOZIVA SE MJERA REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Istarske županije“.

  

KLASA/CLASSE: 325-07/22-01/01

URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-08

Pula-Pola, 29. kolovoza 2022.

 

REPUBLIKA HRVATSKA - ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Boris Miletić

Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART