052 / 776 131  •  052 / 776 349

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Lunedì, 20 Settembre 2021 18:02

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Sabato, 18 Settembre 2021 05:12

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Pubblicato in Oglasna ploča
Sabato, 18 Settembre 2021 04:01

Program - programma - ExTempore 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:21

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu

Pubblicato in Proračun
Giovedì, 16 Settembre 2021 20:17

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika iz reda pripadnika Hrvatskog naroda

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:14

Naknade vijećnicima, članovima radnih tijela 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:12

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka 2021

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:11

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Giovedì, 16 Settembre 2021 20:08

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Kaštela u Grožnjanu-Kulturni dom“ na području jedinice lokalne samouprave – Općina Grožnjan - Grisignana

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART