Logo_Grožnjan

Općina  •  Comune di
GROŽNJAN GRISIGNANA
Službene stranice   •   Sito ufficiale

  • 052/776 131

Pristupačnost mrežnih stranica2022-12-14T13:53:43+00:00

Pristupačnost mrežnih stranica

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Grožnjan će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.groznjan-grisignana.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su sredstva, vrijeme i znanje kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Općina Grožnjan prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Grožnjan kontinuirano radi na poboljšavanju korisničkog iskustva primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na mrežnoj stranici

Na mrežnoj stranici www.groznjan-grisignana.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www.groznjan-grisignana.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.groznjan-grisignana.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem desnom uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Grožnjan nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.groznjan-grisignana.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida
Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama sa sjednica Općinskog vijeća, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili Excell uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata i kao takvi nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Nepotpun tekstualni opis

Neke od objavljenih fotografija nemaju prikladan tekstualni opis (tekst uz fotografiju).

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Grožnjan će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 26. kolovoza 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.groznjan-grisignana.hr korisnici mogu uputiti
E-poštom: opcina@groznjan-grisignana.hr
Telefonom: +385 52 776 349

Telefaksom: +385 52 721 131
Poštom: Općina Grožnjan, Matka Laginje 21, 52428 Grožnjan

Prilikom postavljanja upita molimo da navedete karakter poteškoća pristupačnosti i pomoćnu tehnologiju kojom se koristite. To će nam pomoći da se i dalje trudimo osigurati odlično korisničko iskustvo za sve posjetitelje mrežne stranice www.groznjan-grisignana.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Go to Top