JAVNI POZIV – nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ceste:

  • ”NC 50.C-KUB.: Od NC 38.A-KUB. po selu Donja Gomila i iza kuća do k.č. 1647” u naselju Donja Gomila u k.o. Kuberton (el. 2-2-1_24)
  • ”NC 49.C-GR: Od NC 8.A-GR do k.č. 2366/3” u naselju Pertići u k.o. Grožnjan (el. 2-2-2_24)
  • ”NC 1.: C-GR Od NC 13. A-BZ (Pižoni 1) do Sažoni” u k.o. Grožnjan (el. 2-9_24)
  • ”NC 14 A-BZ: Ž 5209 – Sv. Ivan – Stancija Torčelo (granica Grad Buje)” u k.o. Grožnjan (el. 2-183_23)
  • ”NC 1. E-GR: Ispod Peroja (odron)” u naselju Peroj u k.o. Grožnjan (el. 2-265_23)
  • dio ”NC 5. A-GR.: Ž 5008 (od k.č. 6316/14) – Sveti Duh – Pertići – Kalčini Gornji” u k.o. Grožnjan (el. 2-129-1_23)

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta i komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Grožnjan Grisignana.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izraditi će tvrtka Geoprojekt d.d., Nova Cesta 224/2, Opatija. Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 22.01.2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 29.01.2024. od 12.00h do 14.00h u vijećnici Općine Grožnjan Grisignana.

                                                           Općinski načelnik: Claudio Stocovaz, dipl. politolog

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top