Komunalno gospodarstvo2023-07-10T07:14:06+00:00

Komunalno gospodarstvo

Prethodna suglasnost na prijedlog odluke o cijeni vodne usluge – 6. Maj odvodnja

Suglasnost

28 veljače, 2024|

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

23 studenoga, 2023|

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade

Odluka grobna mjesta

4 svibnja, 2023|

Odluka o načinu, vremenu, uvjetima, cijeni i načinu naplate korištenja javnog WC-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu Grisignana

Odluka

19 travnja, 2023|

Odluka o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

23 prosinca, 2022|

OČITOVANJE na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Očitovanje

11 prosinca, 2022|

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Cjenik

11 prosinca, 2022|

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Opći uvjeti

26 studenoga, 2022|

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Cjenik usluge parkiranja

Cjenik

26 studenoga, 2022|

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka

26 studenoga, 2022|

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Cjenik

26 studenoga, 2022|

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja ugrožnjanu

Cjenik

20 svibnja, 2022|

Cjenik usluge parkiranja

Cjenik

20 svibnja, 2022|

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

20 svibnja, 2022|

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja

Opći uvjeti

20 svibnja, 2022|

Izvješće Općine Grožnjan o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu

Izvješće o provedbi PGO

29 ožujka, 2022|

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

5 veljače, 2022|

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 363-01/21-01/35 od 23.12.2021.g.

Odluka

5 veljače, 2022|
Go to Top