Kontakt2023-01-29T07:18:04+00:00

Kontakt

Općina Grožnjan – Comune di Grisignana

Umberta Gorjana 3, GROŽNJAN-GRISIGNANATel:052 / 776 349
Tel:052 / 776 131 / Fax:052 / 721 131
www.groznjan-grisignana.hr / www.groznjan-grisignana.eu
pisarnica@groznjan-grisignana.hr / opcina@groznjan-grisignana.hr
Redovno vrijeme za rad sa strankama: OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ponedjeljak: 8:30-13:30 / utorak:15:00-17:00 /srijeda: 8:30-13:30 / petak:8:30-13:30
Komunalni redar – Vigile Comunale: Tel: 095 / 335 99 62

Turistička zajednica općine Grožnjan

U. Gorjana 3, 52429 GROŽNJAN – GRISIGNANA
Info punkt: Tel: 052 / 776-064  |   052 / 776-131
www.tz-groznjan.hr / www.groznjan-grisignana.com
tz@groznjan-grisignana.hr / info@groznjan-grisignana.hr

Korisni kontakti

Zajednica Talijana Grožnjan 052/ 776 131, Šterna 644 222
Župni ured Grožnjan: 052/ 776 126
Poštanski ured Grožnjan: 052/ 776 111
Trgovina mješovitom robom: 052/ 776-137
Trgovina mješovitom robom – Šterna: 052/ 776 080
Gradska galerija Fonticus: 052/ 776 131, 091/ 252 33 72
MKC Hrvatske glazbene mladeži: 052/ 776 106; 01/ 6111 600 / www.hgm.hr
Imaginarna filmska akademija: 01/ 4854 821

MUZEJ NARODNIH GLAZBALA I ARHEOLOŠKI MUZEJ (ISTRA, ZAVRŠJE)
MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI POPOLARI e MUSEO ARCHEOLOGICO (PIEMONTE D’ISTRIA)

RASPORED RADA MUZEJA:

PONEDJELJAK – PETAK: 09:00-12:00 ; 16:00 – 19:00  / SUBOTA, NEDJELJA: 16:00-19:00

ORARIO D’APERTURA:

LUNEDI’ – VENERDI’: 09:00-12:00 ; 16:00 – 19:00 / SABATO, DOMENICA: 16:00-19:00

Go to Top