Nagrada odličnim učenicima i studentima 2023 – Premio agli alunni e studenti con ottimo risultato 2023

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 61. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 11. srpnja 2023.g. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Odobrava se isplata novčane  nagrade učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana koji su na kraju akademske i školske  2022/2023. postigli odličan uspjeh, te učenicima koji su sve razrede osnovne škole završili sa odličnim uspjehom i to:

– za učenike osnovnih škola koji su sve razrede osnovne škole završili  sa odličnim    uspjehom: 160,00 Eura;

– za učenike srednjih škola (za 1 razred): 170 Eura;

– za studente (za 1 godinu): 200,00 Eura.

2. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta (preslike svjedodžbi odnosno Potvrda o postignutom uspjehu, preslika osobne iskaznice učenika ili studenta, preslik kartice IBAN-a). 

NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, dipl. politolog 

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top