Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana – Concorso sulla vendita degli immobili in proprietà del Comune di Grisignana

Završje

Na temelju članka 61. Statuta općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan Grisignana 02/21), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15 i 94/17, ), Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 24.11.2022.g., Procjembenih elaborata izrađenih od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 20. rujna 2022.g., 16. studenog 2022.g., 13. ožujka 2023. i 04. travnja 2023.g., Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 18. travnja 2023.g., Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 20. travnja 2023.g., raspisao je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana.

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top