ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana – Decisione sulle III modifiche ed integrazioni al Piano regolatore del Comune di Grožnjan – Grisignana

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), obavještavamo Vas da je Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana na sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine, donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana 8/23).

Ai sensi dell’ articolo 88 della Legge sulla pianificazione territoriale (BU no. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 e 67/23) Vi informiamo che il Consiglio comunale del Comune di Grožnjan – Grisignana ha approvato nel corso della seduta del 22 dicembre 2023, la Decisione sull’ esecuzione delle III. Modifiche e integrazioni del Piano regolatore del Comune di Grožnjan Grisignana (GU del Comune di Grožnjan Grisignana 8/23).

U prilogu – In allegato:

1. Odluka o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana – Decisione sulle III modifiche ed integrazioni del Piano regolatore del Comune di Grožnjan Grisignana

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top