Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta

KLASA:  363-09/23-02/01
URBROJ:  2105/06-02/1-23-1
Grožnjan,    19.  listopada 2023.g.

O  B  A  V  I  J  E  S  T 

            Na temelju Zakona o grobljima (NN br. 19/98, 50/12 i 89/17) i Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade od 24. studenoga 2022.g., svi korisnici grobnih mjesta koji koriste grobno mjesto ili obiteljsku grobnicu dulje vrijeme, koji su postavili ili namjeravaju postaviti nadgrobne spomenike, dužni su platiti jednokratnu naknadu za dodjelu grobnog mjesta. U protivnom, nakon 15 godina od posljednjeg ukopa, grobno mjesto se mora staviti na natječaj i dodijeliti najpovoljnijem ponuditelju.

  1. Jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme iznosi:
  • Za groblje Sv. Nikola u Grožnjanu: 400 Eura za jedno grobno mjesto, odnosno 800 Eura za ukop dviju osoba (obiteljska grobnica);
  • Za groblja: Sveti Andrej i Sveti Primo i Felicijan kod Završja, Sveti Stjepan kod Kostanjice, Sveti Kancijan kod Šterne  i Sveta Margarita kod Kubertona jednokratna naknada za jedno grobno mjesto iznosi 300 Eura, a 600 Eura za dva grobna mjesta (obiteljska grobnica).
  1. Svi korisnici grobnih mjesta, bez obzira da li su platili jednokratnu naknadu za dodjelu grobnog mjesta (trajni zakup grobnog mjesta) i nadgrobne spomenike, dužni su platiti godišnju grobnu naknadu.

Godišnja grobna naknada se plaća za sva groblja u iznosu od 15,00 Eura za jedno grobno mjesto ili 25 Eura za obiteljsku grobnicu (2 grobna mjesta).

Molimo sve korisnike grobnih mjesta, koji posjeduju nadgrobne spomenike, a još nisu platili jednokratnu naknadu (trajni zakup), da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Grožnjan radi ishođenja Rješenja dodjeli grobnog mjesta na korištenje (trajnom zakupu grobnih mjesta) i uplate odgovarajućeg iznosa.

Isto tako, molimo korisnike grobnih mjesta koji nisu dobili Rješenje o grobnoj naknadi da se isto tako jave u JUO, radi ažuriranja Evidencije obveznika grobne naknade.

S poštovanjem,

                                                                                                Načelnik:

                                                                                                Claudio Stocovaz, dipl. politolog

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top