Općinska imovina2023-05-25T13:05:40+00:00

Općinska imovina

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za 2024. godinu

Odluka

Godišnji plan

28 veljače, 2024|

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za 2023. godinu

Plan

23 studenoga, 2023|

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za 2023. godinu

Godišnji plan

27 listopada, 2023|

Odluka o utvrđivanju sadržaja u zgradama općinskog vlasništva javne namjene za kulturu i udruge – koje se ne mogu koristiti u gospodarske svrhe

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o II izmjenama i dopunama strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine grožnjan – grisignana za razdoblje od 2021. do 2027.g.

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o izmjeni i dopuni strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine grožnjan – grisignana za razdoblje od 2021. do 2027.g.

Odluka

20 svibnja, 2022|
Go to Top