RADIONICA – ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | LABORATORIO: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Općina Grožnjan Grisignana i Komunalno poduzeće „6. Maj „d.o.o., pozivaju sve zainteresirane građane na radionicu i javnu tribinu o odvojenom prikupljanju otpada, sustavu rada reciklažnog dvorišta te pravilnog odvajanja otpada.
Tribina će se održati 22. prosinca 2023., petak, s početkom u 19,30 sati, u općinskoj vijećnici Općine Grožnjan Grisignana, Ulica Umberta Gorjana 3.
Prisutni građani na taj će način saznati sve bitno o zbrinjavanju i recikliranju otpada, uz primjere dobre, ali i pogrešne prakse koji su uočeni na području Općine Grožnjan Grisignana.
Tribina se provodi s ciljem informiranja, podizanja standarda zbrinjavanja i odvajanja otpada, a prema Zakonu o gospodarenju otpadom i EU regulativama.

Pozivamo građane da se odazovu i tako doprinesu pravilnom odvajanju i zbrinjavanju otpada, a sve u cilju zdravijeg načina života, očuvanja prirodnih ljepota i krajobraza te ekološke ravnoteže na području naše Općine i šire.

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top