1 Obrazac o provedenom savjetovanju
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu – IZVJEŠĆE
ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana
Preuzimanja) ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnoj naknadi – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu – IZVJEŠĆE
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe – IZVJEŠĆE
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora – IZVJEŠĆE
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE

2023-02-01T07:51:45+00:00
Go to Top