Savjetovanje s javnošću

Zatvorena savjetovanja

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 88/2015)Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata. U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Groznjan Grisignana, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti (Plan korištenja javnih površina)

Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023. Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr. Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

OBRAZAC za savjetovanje s javnošću Odluka o utvrđivanju javnih površina Plan korištenja JP 2023

Odluka o utvrdivanju javnih povrsina – koristenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti 2023

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Grožnjan Grisignana u 2024. godini

Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Grožnjan Grisignana u 2024.g. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023. Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr. Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Izvješća o savjetovanju s javnošću

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024.g.

OBRAZAC za savjetovanje s javnošću Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Grožnjan Grisignana u 2024.g.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2024

Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u Općini Grožnjan Grisignana. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023.
Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr. Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Izvješća o savjetovanju s javnošću

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2024

OBRAZAC za savjetovanje s javnoscu Odluka o vrijednosti boda za obracun komunalne naknade

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Grožnjan Grisignana

Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Grožnjan Grisignana. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023. Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Izvješće odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

Odluka o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak

OBRAZAC za savjetovanje s javnošću Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak 2023

Odluka o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana


Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023. Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Izvješća o savjetovanju s javnošću

Odluka o lokalnim porezima 2023

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE S JAVNOSC U Odluka o lokalnim porezima

JAVNI UVID Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH ◾️ VISIONE PUBBLICA Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprieta’ della Repubblica di Croazia

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za razdoblje za 2023.g.

Izvješće

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za radoblje od 2023. do 2027.g.

Obrazac

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za razdoblje od 2023. do 2027.g. – Strategia sulla gestione e disposizione dei beni in proprietà del Comune di Grisignana per il periodo 2023-2027

Obrazac programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Grožnjan Grisignana

Obrazac

Izvješće o provedenim savjetovanjima sa javnošću

Nacrt – strateški plan razvoja turizma Općine grožnjan-Grisignana 2017-2027

Ovim putem obavještavamo kako je uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 Općina Grožnjan-Grisignana odlučila produžiti rok za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan-Grisignana 2017. -2027.. Produženje roka omogućit će zainteresiranoj javnosti ukoliko do sada nije, bolje upoznavanje s nacrtom prijedloga i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga koji će pridonijeti realnom i objektivnom sagledavanju trenutnog i budućeg stanja kroz utvrđivanje postojećih turističkih resursa i njihovih obilježja. Novi rok internetskog savjetovanja je do 20. travnja 2020 godine.

Prijedlog Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog proračuna

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., koji uključuje programe javnih potreba

Zaključak

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Izvješće

Savjetovanje s javnošću – od 09.11.2022

1 Obrazac o provedenom savjetovanju
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu – IZVJEŠĆE
ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana
Preuzimanja) ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnoj naknadi – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu – IZVJEŠĆE
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe – IZVJEŠĆE
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora – IZVJEŠĆE
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE

Go to Top