Logo_Grožnjan

Općina  •  Comune di
GROŽNJAN GRISIGNANA
Službene stranice   •   Sito ufficiale

  • 052/776 131

Javni poziv za izradu lokalne razvojne strategije u ribarstvu za područje LAGUR-a „PINNA NOBILIS“ Invito ufficiale per partecipare alla realizzazione della strategia di sviluppo locale nalla pesca del GAC „PINNA NOBILIS“.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) na temelju koje će u budućnosti biti sufinancirani razvojni projekti s našeg područja.
 
Proces izrade LRSR-a pruža jedinstvenu mogućnost da predstavnici ribarstvenog sektora, ugostiteljsko-turističkog sektora, kulturnog i obrazovnog sektora, predstavnici lokalnih samouprava, kao i civilnog društva i lokalni dionici iznesu problematiku ribarstvenog područja i pomognu nam s predviđanjem rješenja koje će se pretočiti u mjere koje će biti sufinancirane preko strategije u ribarstvu. 
 
Sudjelujte u izradi strategije na javnim radionicama, iskažite vlastito mišljenje, stavove te ideje o smjeru razvoja našeg ribarstvenog područja te doprinesite kvaliteti strategije! 
 
Radionice za izradu LRSR će se održati po sljedećem rasporedu:
o    12. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati – Vijećnica Općine Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan – Grisignana
o    13. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati – Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“, Brolo 1, 52470 Umag – Umago
o    14. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati – Centar za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova, Rivarela ul. 7, 52466 Novigrad – Cittanova
Molimo da ovu informaciju prenesete svima onima za koje smatrate da će biti zainteresirani za sudjelovanje!
Osim sudjelovanjem u radionicama, u izradi Strategije možete sudjelovati i popunjavanjem online-upitnika. 
Više informacija na www.flag-pinnanobilis.hr ili broju telefona 098 99 44 376.
 
Uključite se! Sudjelujte i Vi u izradi nove Lokalne razvojne strategije!

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!
Go to Top