Isplata novčanog poticaja uzgajivačima krupne stoke – Stimolazione dello sviluppo dell’ agricoltura – stimolo agli allevatori di bestiame grosso con residenza sul territorio del Comune di Grožnjan Grisignana

Isplata novčanog poticaja uzgajivačima krupne stoke

Na  temelju Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 61. Statuta Općine Grožnjan Grisignana, Načelnik je dana 22. kolovoza 2023.g. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Na temelju stavke: Poticanje razvoja gospodarstva (poticanje poljoprivrede) u Proračunu Općine Grožnjan Grisignana za 2023.g., odobrava se isplata novčanog  poticaja uzgajivačima krupne stoke s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana i to:

– za odrasle krave i goveda (starije od 1,5 godine) 30,00 Eura po grlu.

2. Nalaže se Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši isplatu na temelju ispunjenog obrasca i dostavljenih dokaza o ispunjenju uvjeta (Fotokopija iskaznice OPG-a i fotokopija Izvatka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja), sukladno Pravilniku o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020.g. (NN 53/20). 

NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, dipl.politolog 

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top