Javni poziv 10.03.2023.

Općina Grožnjan Grisignana

Umberta Gorjana 3

Grožnjan Grisignana

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene ceste:

  1. 1.D-GR nerazvrstana cesta ”od NC 2. A-GR – Peroji istok” u naselju Peroj u k.o. Grožnjan (el. 2-325-2_22)
  2. 1.A-GR dio nerazvrstane ceste ”Granica s Gradom Buje – Radanići – Danijeliši – Cuketo – Peroj (kapitel)” u naselju Danieliši u k.o. Grožnjan (el. 2-24_23)
  3. 26.A-MAR dio nerazvrstane ceste ”L 50014 – Ljubići” u naselju Ljubići u k.o. Grožnjan (el. 2-53-1_23)
  4. 19.D-ANT dio nerazvrstane ceste ”L 50051 – Kortina – Buri” kod naselja Kortina u k.o. Završje (el. 2-53-2_23)

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta i komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Grožnjan.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradila je tvrtka Geoprojekt d.d., Nova Cesta 224/2, Opatija. Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 10.03.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 13.03.2023. od 09.00h do 11.00h u vijećnici Općine Grožnjan.

OPĆINSKI NAČELNIK

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top