Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o financiranju programa održavanja lokalne ceste LC 50051, dionica Ponte Porton – Antonci – Livade

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top