ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, KLASA: 363-01/18-01/06, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2 od 25. srpnja 2018.g.

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top