POREZ NA KUĆE ZA ODMOR – TASA SULLA SECONDA CASA

Na temelju Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kuće za odmor su sve kuće-zgrade stambene namjene koje ne služe za stalno stanovanje, tj. kuće u kojima nitko ne živi stalno i nitko nema prijavljeno prebivalište ili boravište.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor, što znači da se porez na kuće za odmor plaća i na kategorizirane objekte.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne  mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti, tj. ako su neupotrebljive.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prijavljeni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Na temelju Odluke o općinskim porezima Općine Grožnjan Grisignana od 22. studenoga 2023.g., godišnja visina poreza na kuće za odmor iznosi 3,50 € /m2 korisne površine.

Svi vlasnici kuća za odmor, koji do sada nisu bili obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor Općini Grožnjan Grisignana, ili kod kojih je došlo do promjene u odnosu na prethodnu godinu, dužni su dostaviti  OBRAZAC sa podacima o kući za odmor (u privitku), najkasnije do 10. travnja 2024.g., na e-mail adresu: pisarnica@groznjan-grisignana.hrili poštom na adresu: Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan Grisignana.

 

Obrazac općinski porezi

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top