Savjetovanje sa javnošću

Zatvorena savjetovanja

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 88/2015)Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata. U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Groznjan Grisignana, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za radoblje od 2023. do 2027.g.

Obrazac

Obrazac programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Grožnjan Grisignana

Obrazac

Izvješće o provedenim savjetovanjima sa javnošću

Nacrt – strateški plan razvoja turizma Općine grožnjan-Grisignana 2017-2027

Ovim putem obavještavamo kako je uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 Općina Grožnjan-Grisignana odlučila produžiti rok za javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan-Grisignana 2017. -2027.. Produženje roka omogućit će zainteresiranoj javnosti ukoliko do sada nije, bolje upoznavanje s nacrtom prijedloga i prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga koji će pridonijeti realnom i objektivnom sagledavanju trenutnog i budućeg stanja kroz utvrđivanje postojećih turističkih resursa i njihovih obilježja. Novi rok internetskog savjetovanja je do 20. travnja 2020 godine.

Prijedlog Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog proračuna

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., koji uključuje programe javnih potreba

Zaključak

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Izvješće

Savjetovanje s javnošću – od 09.11.2022

1 Obrazac o provedenom savjetovanju
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana
CJENIK USLUGE PARKIRANJA u naselju Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu
Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu – IZVJEŠĆE
ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana
Preuzimanja) ODLUKA o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnoj naknadi – IZVJEŠĆE
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu – IZVJEŠĆE
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o lokalnim (Općinskim) porezima Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2023.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti
Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe
Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe – IZVJEŠĆE
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade – IZVJEŠĆE
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora – IZVJEŠĆE
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana – IZVJEŠĆE

Go to Top